กัญชากับกัญชง

กัญชากับกัญชง : รู้จักแต่ไม่เหมือนกัน

เรื่องของ “กัญชาไทย” กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง เมื่อมีกฎหมายปลดล็อก กัญชงกับกัญชา โดยที่ กัญชา- กัญชง ถูกถอดออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 หรือเข้าใจง่ายๆ ว่า พืชกัญชาจะไม่จัดเป็นยาเสพติดอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีข้อกฎหมายที่ระบุชัดเจนว่า กัญชา กัญชง จะต้องมีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนักเท่านั้น โดยหากมีสาร THC เกินกว่า 0.2% จะยังถูกจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่

กัญชากับกัญชง เป็นญาติกัน

กัญชงกับกัญชาต่างกันยังไง กัญชา (Marijuana) และ กัญชง (Hemp) เป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันในวงศ์ Cannabaceae ที่อยู่ในตระกูล Cannabis เหมือนกัน แต่ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อย ( กันชา: Cannabis sativa L.subsp. indica / กัญชงคืออะไร : Cannabis sativa L.subsp. Sativa) จึงทำให้กัญชงและกัญชามีลักษณะที่คล้ายกัน โดยจะแตกต่างกัน ในด้านลักษณะทางกายภาพ และ ปริมาณสารสำคัญ

ลักษณะทางกายภาพของกัญชา-กัญชง

กัญชา:

 • ใบกัญชา เป็นใบสีเขียวเข้ม ใบหนากว้าง เรียงตัวชิดกัน กัญชามีกี่แฉก มีแฉกประมาณ 5-7 แฉก
 • ต้นกัญชา ลำต้นเตี้ยเป็นพุ่มสูงไม่เกิน 2 เมตร แตกกิ่งก้านมาก
 • เมล็ดมีขนาดเล็กกว่ากัญชง ผิวมีลักษณะมันวาว

กัญชง:

 • ใบสีเขียวอ่อน ใบเรียว เรียงตัวห่างกว่าใบกัญชา มีแฉกประมาณ 7-11 แฉก
 • ลำต้นสูงเรียวมากกว่า 2 เมตร แตกกิ่งก้านน้อย เส้นใยให้ปริมาณมากกว่ากัญชาและมีคุณภาพสูง

เมล็ดกัญชงมีขนาดใหญ่ ผิวเมล็ดเรียบ มีลายบ้าง

สารสำคัญในกัญชา-กัญชง

องค์การเภสัชกรรมได้ให้ข้อมูลว่า กัญชงกับกัญชา ต่างมีสารสำคัญ คือ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) เหมือนกัน แต่มีสัดส่วนปริมาณสารสำคัญแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับกัญชงโดยเฉพาะ และกำหนดว่า สารในกัญชา ต้องเป็นกัญชงสายพันธุ์ที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารเดลต้า 9 เตทตระไฮโดรแคนนาบินอยด์ (delta-9-tetrahydrocannabinoid) เรียกสั้นๆ ว่า สารทีเอชซี (THC) ต่ำกว่า 1% และต้องปลูกในพื้นที่ที่กำหนด แต่กัญชาจะมีสารทีเอชีสูงกว่า ดังนั้น ปริมาณสารทีเอชซี จึงใช้แยกระหว่างกัญชาและกัญชงนั่นเอง

สาร THC (Tetrahydrocannabinol)

สาร thc คือ มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งผลต่ออารมณ์ ความจำ ความรู้สึก ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้ม อยากอาหาร และลดอาการคลื่นไส้

สาร CBD (Cannabidiol)

สาร cbd คือ ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีฤทธิ์ระงับอาการปวด ลดการอักเสบ ลดอาการชักเกร็ง และลดความกังวล

ประโยชน์จากกัญชา-กัญชง

 • กัญชา: กัญชาประโยชน์ นิยมนำมาสกัดเป็นยารักษาโรคและใช้ในทางการแพทย์
 • กัญชง: นิยมแปรรูปในงานสิ่งทอ, ทำกระดาษ, เมล็ดกัญชง นำมาสกัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง

ข้อจำกัดในการใช้กัญชา-กัญชง

ถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกกัญชา-กัญชงออกจากรายชื่อยาเสพติด แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาไว้เองเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ แต่ต้องมีการจดแจ้งผ่านเว็บไซต์หรือแอปลิเคชัน “ปลูกกัญ” ของ อย. ส่วนการบริโภคหรือใช้กัญชาในรูปแบบต่างๆ ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องข้อจำกัดในการใช้ หรือบุคลลใดที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

ข้อสงสัยที่พบบ่อย

 1. กัญชากัญชงคืออะไร?

กัญชากัญชงเป็นพืชชนิดหนึ่งในวงศ์ Cannabaceae ที่มีสายพันธุ์ย่อยแตกต่างกัน ซึ่งจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกัน แต่มีลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญที่แตกต่างกัน

 1. สาร THC และ CBD คืออะไร?

THC (Tetrahydrocannabinol) เป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งผลต่ออารมณ์ ความจำ ความรู้สึก ส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลาย อยากอาหาร และลดอาการคลื่นไส้ ในขณะที่ CBD (Cannabidiol) ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีฤทธิ์ระงับอาการปวด ลดการอักเสบ ลดอาการชักเกร็ง และลดความกังวล

 1. ประโยชน์ของกัญชา-กัญชงคืออะไร?

ทั้งกัญชาและกัญชงมีประโยชน์ต่างๆ กัญชานิยมนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคหลายชนิด ในขณะที่กัญชงนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น งานสิ่งทอ กระดาษ อาหาร และเครื่องสำอาง

 1. มีข้อจำกัดในการใช้กัญชา-กัญชงหรือไม่?

ใช่ การปลดล็อกกัญชา-กัญชงไม่ได้หมายความว่าการใช้งานจะไม่มีข้อจำกัด ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์สุขภาพจะต้องทำการจดแจ้งผ่านแอปลิเคชันที่เป็นทางการ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://weedsthai.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : กัญชาพันธุ์กอลิล่า