กัญชาพันธุ์ตะนาวศรี

กัญชาพันธุ์ตะนาวศรี ปลดล็อกกัญชาเสรี กัญชาพันธุ์ไทย

กัญชาพันธุ์ตะนาวศรี คือสมุนไพรที่เป็นส่วนสำคัญของนโยบาย “กัญชาเสรีทางการแพทย์” ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการพัฒนาและใช้ในทางการแพทย์และเศรษฐกิจของประเทศไทย

การเก็บรวบรวมกัญชาพันธุ์ตะนาวศรี

ในเป้าหมายที่จะพัฒนา กัญชาตะนาวศรี ที่มีคุณภาพและสารสำคัญสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมกัญชาพันธุ์ไทยถึง 4 พันธุ์ พันธุ์กัญชาในไทย ที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี และนำมาวิจัยพัฒนาและทดลองปลูกในโรงเรือนเพื่อให้ได้พันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพและสารสำคัญสูง

ความสำคัญของกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีกัญชาพันธุ์ไทย

การจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์ของ กัญชาพันธุ์ ตะนาวศรี มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงคุณภาพและความเหมาะสมในการใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมสุขภาพ สายพันธุ์กัญชาไทย นอกจากนี้ยังเป็นมรดกของชาติที่สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนตามวัตถุประสงค์

การพัฒนาและการวิจัยกัญชาพันธุ์ตะนาวศรี

 • การพัฒนาพันธุ์กัญชาไทย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์ สารพันธุกรรม ข้อมูลทางเคมี และ ข้อมูลฤทธิ์และความปลอดภัยของการกัญชาแต่ละพันธุ์ กัญชาพันธุ์ไทยมีอะไรบ้าง ซึ่งได้รับการจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์เพื่อเป็นสายพันธุ์ กัญชาพันธุ์ไทย อ้างอิงของประเทศไทย

 • กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง

เป็นกัญชาพันธุ์ที่ให้สาร CBD สูง kd ก้านแดง เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • ตะนาวศรีก้านขาว

มีลักษณะของช่อดอกที่คล้ายกับพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง แต่จะต่างกันคือมีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และใบ ไม่มีกลิ่นฉุน มีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้สุก

 • ตะนาวศรีก้านแดง

มีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และก้านใบ มีกลิ่นหอมหวานคล้ายกลิ่นผลไม้สุกและไม่มีกลิ่นฉุน

 • หางเสือ

เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีสุดในโลกเนื่องจากมีค่า THC (Tetrahydrocannabinol) สูงมาก ราว ๆ 18-22 เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติและข้อมูลสายพันธุ์

มีลักษณะของช่อดอกที่คล้ายกับ

 • พันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง

ไม่มีกลิ่นฉุน

มีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้สุก

 • ตะนาวศรีก้านแดง

มีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และก้านใบ

ไม่มีกลิ่นฉุน

มีกลิ่นหอมหวานคล้ายกลิ่นผลไม้สุก

 • หางเสือ

มีค่า THC สูงมาก

มีกลิ่นเฉพาะตัว

 • หางกระรอก

เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีสุดในโลก

มีค่า THC สูงมาก

ประโยชน์ของกัญชาพันธุ์ตะนาวศรี

การพัฒนาและใช้ในทางการแพทย์และเศรษฐกิจ

 • การนำไปใช้ในทางการแพทย์

กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีมีศักยภาพในการรักษาโรคหลากหลาย เช่น นอนกรน ติดต่อร่างกาย และสมดุลการหลายอย่าง

 • การนำไปใช้ในเศรษฐกิจ

การปลูกและผลิตกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีสามารถเป็นแหล่งรายได้สำคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทย และลดการการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ

การวิจัยและพัฒนากัญชาไทย

การวิจัยและพัฒนากัญชาไทยมีความสำคัญอย่างมาก ตะนาวศรีก้านแดง สรรพคุณ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการปลูกกัญชาได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัญชาพันธุ์ต่างประเทศ สายพันธุ์กัญชาในไทย และสามารถแข่งขันในตลาดโลก

สรุป

กัญชาพันธุ์ตะนาวศรี กัญชาพันธุ์ก้านแดง เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญทั้งในทางการแพทย์และเศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนาและใช้ให้เหมาะสมจะสามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ดังนั้น การสนับสนุนและการวิจัยเกี่ยวกับ สายพันธุ์กัญชาในประเทศไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องทำให้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั่วไป

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://weedsthai.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : กัญชาสายพันธุ์บลูเบอรี่