ข้อเสียกัญชา

ข้อเสียจากการเสพกัญชา ควรเสพอย่างมีสติและระมัดระวัง

ข้อเสียกัญชา กัญาเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เสพติด พบสารออกฤทธิ์สำคัญคือ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดอาการมึนเมา ผ่อนคลาย กระตุ้นอารมณ์ และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณและวิธีการเสพ

ข้อเสียของกัญชา กัญชาเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาหลายประการ โทษของกัญชา มีผลต่อสุขภาพกายและจิต จึงควรใช้กัญชาอย่างระมัดระวัง และควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้กัญชาหากมีประวัติโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเวช

☘️ 10 ข้อเสียกัญชา ☘️

10ข้อเสียกัญชา กัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหลายชนิด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตของผู้เสพได้ นอกจากนี้ การเสพกัญชาในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ร่างกายเกิดอาการดื้อต่อ THC ซึ่งส่งผลให้ต้องเพิ่มปริมาณการเสพเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาตามเดิม ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆ มากขึ้น ข้อเสียกัญชามีอะไรบ้าง ดังนี้

  1.   ระบบประสาทและสมอง กัญชามีสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สาร THC สามารถส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองได้หลายประการ เช่น ทำให้เกิดอาการมึนเมา งงงวย หวาดระแวง ประสาทหลอน สูญเสียความจำ สมาธิสั้น คิดช้าลง เป็นต้น 
  2.   ระบบทางเดินหายใจ กัญชาสามารถสูบได้ ซึ่งการสูบกัญชาจะทำให้เกิดควันและสารพิษเข้าสู่ร่างกาย สารพิษเหล่านี้สามารถทำลายเซลล์ในปอด อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หายใจลำบาก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด
  3.   โทษจากการเสพกัญชา ผลกระทบทางร่างกาย เช่น ใจสั่น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปากแห้ง ตาแดงกัญชาอาจส่งผลกระทบต่อระบบอื่นได้อีก  เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง น้ำหนักลด ภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น
  4.   ความผิดปกติทางจิต กัญชาสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคอัลไซเมอร์ อาการทางจิตประสาท เช่น มึนเมา ประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า วิตกกังวล แพนิค อาละวาด
  5.   ข้อเสียจากการเสพกัญชา ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ กัญชาอาจทำให้เกิดอาการทางจิตอื่นๆ เช่น อาการหวาดระแวง อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการหงุดหงิด อาการนอนไม่หลับ อาการขาดสมาธิ หรือโรคจิตเภท ภาวะอยากฆ่าตัวตาย เป็นต้นปัญหาจากการเสพกัญชา ผลกระทบและผลเสียต่อชีวิต

  1. ปัญหาด้านความสัมพันธ์ การเสพกัญชาอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรอบข้าง เช่น ก่อให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ความขัดแย้ง ความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ เป็นต้น
  2. ปัญหาด้านกฎหมาย การเสพกัญชายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านกฎหมาย เช่น การถูกจับกุม การถูกดำเนินคดี เป็นต้น
  3. ปัญหาด้านความปลอดภัย กัญชาอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับรถชน การเดินสะดุดล้ม เป็นต้น
  4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเสพกัญชาอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียรายได้การสูญเสียโอกาสในการทำงาน เป็นต้น
  5. ข้อเสียจากกัญชา อาจมีผลเสียส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นเช่น ความจำ การเรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ พัฒนาการล่าช้าในเด็กและวัยรุ่น ปัญหาพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น ก้าวร้าวใช้กัญชาอย่างเหมาะสม ควรศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนเสพ

ข้อดีและข้อเสียของกัญชา การเสพกัญชาสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังและอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ทุกครั้ง โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเวช ผลเสียของกัญชาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการเสพ วิธีการเสพ ระยะเวลาในการเสพ สุขภาพโดยรวม ฯลฯ ผู้ที่สนใจจะเสพกัญชาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียของกัญชาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเสพ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://weedsthai.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ฤทธิ์ของกัญชา