วิธีปลูกกัญชา

วิธีปลูกกัญชา สายพันธุ์อะไรดีที่สุด

เนื่องจากประเทศไทย อยู่ในเขตร้อนชื้น ต้นกัญชา ที่ควรปลูก ควรเลือกสายพันธุ์ ซาติวา (Cannabis Sativa) เป็นหลัก เพราะชอบแดดแรง และ อากาศร้อน ทั้งยังให้สาร THC สูงกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ จึงเหมาะกับการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย กัญชาซาติวา สายพันธุ์ไทย ที่นิยมปลูก วิธีปลูกกัญชา ได้แก่ หางกระรอกไทย เกริงกระเวีย ฝอยทอง หางเสือ ตะนาวศรี

อยากปลูกกัญชา ต้องทำอะไรบ้าง

1. จดแจ้งปลูกกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ถึงแม้ตอนนี้ ประเทศไทยจะออกกฎหมายปลดล็อค ให้ประชาชนสามารถ ปลูกกัญชา เองได้แล้ว ตามที่มีการออก พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อจะ ปลูกกัญชง ไว้ใช้ในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อผลิตและจำหน่าย ส่งออกต่าง ๆ จะต้องทำการจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ต้องรอให้ได้รับใบจดแจ้งก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ก่อนจะ วิธีเพาะกัญชา จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ fda.moph.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ทั้งระบบ Andriod และ IOS
 2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
 3. รับเอกสารจดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์

2. เตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสม

การปลูกกัญชา สามารถปลูกกลางแจ้งได้ ทั้งในดิน และ กระถาง ขึ้นอยู่กับว่า สภาพพื้นที่ภายในบ้าน เป็นแบบไหน กว้างขวาง หรือ มีพื้นที่จำกัด โดยต้นกัญชา 1 ต้น ควรมีพื้นที่ 1 ต้น ต่อ 1 ตารางเมตร วิธีปลูกกัญชา เพื่อให้กิ่งก้านสาขาเติบโตได้เต็มที่ ที่สำคัญ ควรมีรั้วล้อมรอบขอบชิด เพื่อไม่ให้ประเจิดประเจ้อจนเกินไป

สำหรับใครที่ปลูกเชิงพาณิชย์ แล้วอยากให้ ต้นกัญชา เพาะกัญชา ได้รับแสงแดดสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะทำต้น และ ทำดอก แนะนำให้ปลูกในโรงเรือนแบบปิด หรือ โรงเรือนกรีนเฮาส์ เพื่อให้สามารถติดตั้งหลอดไฟ ช่วยเพิ่มแสงได้ ในยามกลางคืน

3. จัดหาเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูกกัญชาให้พร้อม

เตรียมให้พร้อมตั้งแต่ ส่วนของกัญชาที่ใช้ปลูก วิธีปลูกกัญชา ไม่ว่าจะเป็น เมล็ด กิ่งชำ ต้นอ่อน เนื้อเยื่อ วัสดุปลูกคือ ดินปลูกกัญชา ดินร่วน ขุยมะพร้าว เพอร์ไลต์ เวอมิคูไลต์ ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ก็ยังมี ปุ๋ยใส่กัญชา ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ EM สำหรับช่วยเร่งดอก และ น้ำส้มควันไม้ สำหรับช่วยป้องกันศัตรูพืช

วิธีปลูกกัญชา

วิธีปลูกกัญชา ตั้งแต่ต้นจนจบ

การเพาะเมล็ด

 • นำเมล็ดกัญชามาแช่น้ำ 8 – 12 ชั่วโมง
 • พอครบเวลา ให้วางลงบนกระดาษทิชชูเปียกน้ำพอชุ่ม แล้วปิดทับด้วยกระดาษทิชชู่เปียกน้ำอีกชั้นหนึ่ง พักทิ้งไว้ 2 – 3 วัน จนกว่ารากจะงอก

การขึ้นต้น

 • เตรียมดินใส่กระถาง ผสมกับวัสดุปลูกอื่น ๆ ผสมดินปลูกกัญชา เช่น ขุยมะพร้าว เพอร์ไลต์ เวอมิคูไลต์ ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
 • นำเมล็ดกัญชาที่รากงอกแล้ว ย้ายลงไปในกระถาง โดยกดลงไป ไม่ต้องลึกมาก
 • รดน้ำสัปดาห์ละ 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ ให้ดินพอชุ่ม ไม่แฉะ พร้อมกับเอากระถาง วางไว้ในที่มีโดนแดดรำไร เป็นเวลา 15 – 20 วัน จนกว่าเมล็ดจะเติบโตขึ้นเป็นต้นอ่อน

การทำต้น

 • พอต้นกัญชาเติบโตเป็น ต้นอ่อนกัญชา ดีแล้ว ให้ย้ายไปยังกระถางใหญ่ ที่สูงและก้นลึกมากขึ้น เพื่อให้รากของต้นกัญชาแผ่ขยายได้ทั่ว
 • วางไว้ในที่มีแสงแดดจัด และ เพิ่มปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน เช่น ปุ๋ยมูลไส้เดือน ฮอร์โมนไข่ เพื่อให้แตกกิ่ง ก้าน ใบ เร็วขึ้น

การทำดอก

เมื่อต้นกัญชาแตกกิ่งก้านใบ กัญชาทำดอก จนสูงใหญ่ประมาณหนึ่งแล้ว อายุประมาณ 40 – 50 วัน ให้ปรับลดการให้แสงเป็น 12 ชั่วโมง และ เพิ่มปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เช่น ปุ๋ยหมักเปลือกผลไม้ มูลไส้เดือน น้ำ EM ลงไป จะทำให้ต้นกัญชาออกดอกดี

การดูแลรักษา

ศัตรูพืชของกัญชาพบมากใน 2 ช่วง คือ เพลี้ยกระโดดในช่วงทำต้น และ ไรแดงในช่วงทำดอก กำจัดโดยใช้ น้ำส้มควันไม้ สารสะเดา ผสมน้ำสะอาด ฉีดพ่น เพื่อป้องกันใบ หรือ ดอกของกัญชาได้

วิธีเก็บเกี่ยว

 • ให้ตัดช่อ วิธีเก็บดอกกัญชา หรือ ตัดตรงโคนกิ่งใหญ่ แล้วนำมาตากแห้ง โดยแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อ ในห้องมืด ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิที่เป็นอย่างดี เป็นที่แห้ง ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป เพื่อป้องกันความชื้น เชื้อรา เป็นระยะเวลา 10 – 14 วัน
 • พอครบเวลา ให้ลองหักกิ่งดู หากรู้สึกว่า แห้ง และ หักได้ง่าย แสดงว่า เก็บเกี่ยวสมบูรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ได้เลย
วิธีปลูกกัญชา

ปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ ทำอย่างไร?

การปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ วิธีปลูกกัญชา ต้องคอยควบคุมให้ต้นกัญชาได้รับแสงแดดเพียงพอ เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันศัตรูพืช ที่จะเข้ามากัดกินต้นกัญชาอีกด้วย ผู้ปลูกจึงไม่ควรปลูกกลางแจ้ง แต่ควรปลูกใน โรงเรือนแบบปิด หรือ โรงเรือนแบบกรีนเฮาส์ เป็นหลัก หากคิดจะปลูกกัญชา เพื่อขายหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  โดยข้อดี – ข้อเสีย ของโรงเรือนทั้ง 2 แบบ มีดังต่อไปนี้

 • โรงเรือนแบบปิด
 • ข้อดี : ใช้แสงจากหลอดไฟเป็นหลัก ควบคุมปริมาณแสงได้ง่าย
 • ข้อเสีย : ต้นทุนสูง
 • โรงเรือนกรีนเฮาส์
 • ข้อดี : ใช้แสงธรรมชาติผ่านหลังคาโปร่งแสง บวกกับ แสงจากหลอดไฟ ช่วยลดการใช้ไฟได้, ต้นทุนไม่สูงเท่าโรงเรือนแบบปิด
 • ข้อเสีย : ต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://weedsthai.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : อันตรายจากกัญชา