โทษของกัญชา

เสพกัญชาอย่างรอบคอบ ศึกษาข้อเสียก่อนเสพ

โทษของกัญชา แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่โทษระยะสั้นและโทษระยะยาว โทษของกัญชามีอะไรบ้าง กัญชาเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เด็กและเยาวชนที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ไม่ควรใช้ ทั้งนี้ทั้งนั้น การเสพกัญชามีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสังคมหลายประการ จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเสพ โทษของกัญชา20ข้อ ตัวอย่างข้อเสียของการเสพกัญชามีดังนี้

☘️ โทษของกัญชา 20 ข้อ ☘️

  1. โทษระยะสั้นของกัญชา มีผลกระทบต่อระบบประสาท เช่น ทำให้มึนงง สับสน เวียนศีรษะ เดินเซ เห็นภาพหลอน หูแว่ว หวาดระแวง แพนิค อาการเหล่านี้อาจจะรุนแรงขึ้นจนทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้ 
  2. ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ทำให้ใจสั่นได้ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการเหล่านี้อาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 
  3. ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการคัดจมูก ไอแห้ง ระคายเคืองคอ อาการเหล่านี้อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอักเสบเรื้อรังได้ 
  4. ผลกระทบต่อพฤติกรรม เช่น อาจจะทำให้เฉื่อยชา ขาดสมาธิ การตัดสินใจผิดพลาด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
  5. โทษระยะยาวของกัญชา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมอง เช่น อาจจะทำให้สมองเสื่อม การเรียนรู้ช้าลงหรืออาจจะสูญเสียความทรงจำได้ อาการเหล่านี้อาจจะรุนแรงขึ้นจนอาจจะทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันได้ 
  6. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เช่น เป็นโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคจิตเภท อาการเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ 
  7. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคลำไส้อักเสบ อาการเหล่านี้อาจทำให้เสียชีวิตได้
  8. โทษอื่นของกัญชา การเสพติดกัญชา กัญชาเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดการเสพติด ที่อาจจะทำให้ผู้เสพเป็นประจำไม่สามารถหยุดเสพได้ 
  9. ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ การเสพกัญชาในระหว่างการตั้งครรภ์ อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ เช่น น้ำหนักตัวน้อยและมีปัญหาในการเรียนรู้
  10. โทษของกัญชา10ข้อ ผลกระทบต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การเสพกัญชาอาจจะทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อต่างๆ ได้
  11. ผลกระทบต่อความเครียดออกซิเดชัน การเสพกัญชาอาจเพิ่มระดับความเครียดออกซิเดชันในร่างกาย ส่งผลให้เซลล์ถูกทำลายและเกิดโรคต่างๆ
  12. อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมน การเสพกัญชาอาจส่งผลต่อระดับฮอร์โมนในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนความเครียด
  13. ข้อเสียของกัญชา อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเสพกัญชาอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต เช่น ขาดงาน มีปัญหาความสัมพันธ์ เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
  14. ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การเสพกัญชาอาจทำให้การตัดสินใจช้าลง ขาดสมาธิ และเกิดอาการหวาดระแวง ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถชน ตกจากที่สูง ฯลฯ
  15. ความเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมาย การเสพหรือครอบครองกัญชาในบางประเทศอาจผิดกฎหมายและอาจถูกจับกุมหรือดำเนินคดี
  16. การสูญเสียโอกาสในชีวิต การเสพกัญชาเป็นประจำอาจทำให้ขาดงาน มีปัญหาการเรียนหรือการทำงาน ส่งผลเสียต่ออนาคต
  17. ผลกระทบต่อจิตใต้สำนึก การเสพกัญชาอาจกระตุ้นให้จิตใต้สำนึกของผู้ใช้แสดงออกมา เช่น ความกลัว ความโกรธ ความทรงจำที่ไม่ดี เป็นต้น
  18. ผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ การเสพกัญชาอาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ลดลง
  19. ผลกระทบต่ออารมณ์ การเสพกัญชาอาจทำให้ผู้ใช้อารมณ์แปรปรวนมากขึ้น เช่น เศร้า หงุดหงิด กังวล
  20. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ การเสพกัญชาอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคนรอบข้างแย่ลง

ข้อเสียของกัญชา ที่ส่งผลต่อสังคมและสุขภาพ

ข้อดี ข้อเสียของกัญชา กัญชาสามารถใช้ในการรักษาโรคและยังตอบสนองความต้องการผู้เสพได้ และข้อเสียนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ข้อเสียต่อสุขภาพ และ ข้อเสียต่อสังคม กัญชามีสารออกฤทธิ์หลัก 2 ชนิด คือ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ซึ่ง THC เป็นสารที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาและประสาทหลอน ส่วน CBD เป็นสารที่ช่วยลดอาการอักเสบและวิตกกังวล การเสพกัญชาในปริมาณมากหรือเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อตัวได้หลายประการ

เสพกัญชาอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ

การเสพกัญชาอาจทำให้ความสามารถในการขับรถ ทำงาน หรือใช้เครื่องจักรลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

การเสพกัญชาอาจนำไปสู่การติดยาเสพติด การก่ออาชญากรรม เช่น การลักขโมย การปล้น เพื่อหาเงินมาซื้อกัญชา

การเสพกัญชาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคจิตเภท

การเสพกัญชาอาจทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว เช่น ทะเลาะเบาะแว้ง แยกจากครอบครัว

การเสพกัญชาในสถานที่สาธารณะอาจส่งผลเสียต่อผู้อื่น เช่น ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น และยัง

อาจทำให้เกิดอาการท้องผูก น้ำหนักลด เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคตับ

อาจทำให้เกิดอาการมึนเมา ประสาทหลอน หูแว่ว สติสับสน ซึมเศร้า วิตกกังวล เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้ารุนแรง มีผลต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและวัยรุ่น

อาจทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

การสูบกัญชาอาจทำให้เกิดอาการไอ ระคายเคืองคอ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและมะเร็งปอด

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://weedsthai.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ข้อเสียกัญชา